Newcomer Services

ਰੈਪਿਡ ਐਕਸੈਸ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਰੈਪਿਡ ਐਕਸੈਸ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ, ਤਬਦੀਲੀ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ

  • ਸਿੰਗਲ-ਸੈਸ਼ਨ ਸੇਵਾ
  • 75 ਮਿੰਟ ਦੀ ਫੋਕਸ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਮੁਲਾਕਾਤ
  • ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਚਕੀਲੇਪਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
  • ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਜਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਸਲਾਹ ਸੇਵਾਵਾਂ
  • ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਰੋਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਪਹੁੰਚ
  • Kindred ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਯੋਗ ਗਾਹਕ

ਇਹ ਸੇਵਾ ਘਰ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੈ।

ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਓ https://www.communityconnectyyc.ca/

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ: CalgaryNewcomerFRN@ciwa-online.com

ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ:

Alberta