Newcomer Services

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਕ-ਨਾਲ-ਇਕ ਸਲਾਹ

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ

 • ਇੱਕ-ਨਾਲ-ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਲਾਹ
 • ਸਮੂਹ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ
 • ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
 • ਸਮੂਹ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ
 • ਲੋੜਵੰਦ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ
 • ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ-ਜਨਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ

ਯੋਗ ਗਾਹਕ

ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 13-24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ 50+ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜੋ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹਨ।

ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ

 • ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
 • ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ
 • ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
 • ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਫਰਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
 • ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ (ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ)
 • ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ:

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ: seniorsprograms@ciwa-online.com

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ: youthcounselling@ciwa-online.com

 

ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ:

IRRC logo