Newcomer Services

ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਰੋਕਥਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਰਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਕ, ਘਰੇਲੂ, ਲਿੰਗ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਹਿੰਸਾ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸਦਮੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ

 • ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋੜੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਲਾਹ
 • ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ
 • ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ
 • ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰੋਤ ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਕਾਲਤ
 • ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ

ਯੋਗ ਗਾਹਕ

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, 14 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ, ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ

 • ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
 • ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਗਾਹਕ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ
 • ਹੋਰ CIWA ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ
 • ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
 • ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
 • ਗਾਹਕ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
 • ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ (ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ)
 • ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਜਾਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਕਰੋ:

 • ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੇਂਦਰ (403) 266-4357
 • ਕੈਲਗਰੀ ਮਹਿਲਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ੈਲਟਰ (403) 234-7233
 • Sheriff King Home (403) 266-0707
 • ਕੈਲਗਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ (403) 266-1234
 • ਕੈਲਗਰੀ ਪੁਲਿਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 911

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ: familycounselling@ciwa-online.com

ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ:

IRRC logo
ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਰੋਕਥਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ