Newcomer Services

የአእምሮ ጤና እና ሱስ ጉዳዮች ጋር ለስደተኞች እና ስደተኞች ድጋፎች፡ ለባህል ሚስጥራዊነት ያለው አቀራረብ

የፕሮግራም መግለጫ

ለስደተኞች እና ለስደተኞች የአእምሮ ጤና እና ሱስ ጉዳዮች ፕሮጄክት ድጋፍ ስደተኞች እና አዲስ መጤዎች በህይወታቸው ላይ ተፅእኖ ያላቸውን ሱስ ጉዳዮች ለይተው ማወቅ እና ድጋፍ መሻት እና የመቋቋም አቅማቸውን መገንባት መቻላቸውን ያረጋግጣል። ፕሮጀክቱ ደህንነታቸውን እንዲሰማቸው እና የእነርሱን እና የቤተሰባቸውን ደህንነት ለማሻሻል ስልጣን እንዲኖራቸው ያስችላቸዋል። በዚህ ፕሮጀክት አማካኝነት እነዚህን ጉዳዮች የሚመለከቱ ስደተኞች ለራሳቸው ያላቸውን ግምት እና ህይወታቸውን ለመቆጣጠር ያላቸውን እምነት መልሰው ማግኘት እና ለልጆቻቸው ጥሩ አርአያ ይሆናሉ።

የፕሮግራም ዝርዝሮች

  • ለስደተኞች እና ለስደተኞች ሴቶች እና ቤተሰቦቻቸው ሙያዊ፣ የመጀመሪያ ቋንቋ፣ ባህላዊ ስሜታዊ ድጋፍ
  • የግለሰብ፣ ባለትዳሮች እና የቤተሰብ ምክር
  • ለወንዶች እና ለሴቶች የድጋፍ ቡድኖች
  • በደንበኞች ግላዊ ፍላጎቶች ላይ ተመስርተው ወደ ማህበረሰብ እና ክሊኒካዊ ሀብቶች ማጣቀሻዎች
  • ትምህርታዊ አውደ ጥናቶች

ብቁ ደንበኞች

ፕሮግራሙ በቋሚነት ነዋሪ ለሆኑ፣ ስደተኞች እና የካናዳ ዜጎች ለሆኑ ስደተኞች ሴቶች እና ወንዶች ይገኛል።

ነፃ የሕጻናት እንክብካቤ እና የመጀመሪያ ቋንቋ ድጋፍ አለ።

 

ለበለጠ መረጃ እባክዎን በኢሜል ይላኩ፡- mentalhealthsupports@ciwa-online.com

የገንዘብ ድጋፍ የተደረገው በ፡

City of Calgary logo

መርጃዎች