Newcomer Services

የስደተኛ ቤተሰቦች የምክር ድጋፍ (Chestermere)

የፕሮግራም መግለጫ

ከቼስተርሜር ከተማ ጋር በመተባበር ይህ ፕሮግራም ለቼስተርሜር ነዋሪዎች ባህላዊ ስሜታዊ የሆኑ የምክር ድጋፎችን ይሰጣል። ፕሮግራሙ በግንኙነት ተግዳሮቶች ዙሪያ ደጋፊ የምክር አገልግሎት ይሰጣል፣ በወላጅነት እና በተለያዩ ባህላዊ ጉዳዮች ላይ እገዛ፣ የቤት ውስጥ ብጥብጥ እና ግጭት፣ ድብርት፣ ጭንቀት እና ጭንቀት አስተዳደር እና ሌሎችም።

የፕሮግራም ዝርዝሮች

 • ለባህል ጠንቃቃ ግለሰብ፣ ጥንዶች እና የቤተሰብ ምክር
 • ለደንበኞች ስሜታዊ ድጋፍ
 • ዎርክሾፖች እና የድጋፍ ቡድኖች
 • የማህበረሰብ ሃብት ሪፈራሎች እና ተሟጋችነት
 • አገልግሎቶች በቼስተርሜር ይሰጣሉ
  • ማክሰኞ እና ሐሙስ፣ ከቀኑ 8፡30 – 4፡30 ፒኤም
  • የሲነርጂ ቤት – 340 Merganser Dr W, Chestermere

ብቁ ደንበኞች

ፕሮግራሙ የስደተኛ ሁኔታ ምንም ይሁን ምን ለሁሉም ስደተኛ ሴቶች፣ ወንዶች እና ቤተሰቦቻቸው፣ እድሜያቸው 14 እና ከዚያ በላይ ለሆኑ ሁሉ ይገኛል።

ተጨማሪ የፕሮግራም መረጃ

 • ፕሮግራሙ ስደተኛ ሴቶችን፣ የትዳር ጓደኞቻቸውን እና ቤተሰቦቻቸውን ይረዳል
 • አስፈላጊ ከሆነ ደንበኞች በመጀመሪያ ቋንቋቸው ድጋፍ ያገኛሉ
 • ወደ ሌሎች የ CIWA ፕሮግራሞች ማጣቀሻ ደንበኞች ተጨማሪ የድጋፍ አገልግሎቶችን እንዲያገኙ ያግዛቸዋል።
 • የደንበኛ ሚስጥራዊነት በማንኛውም ጊዜ ይጠበቃል

በምሽት ወይም ቅዳሜና እሁድ እርዳታ ከፈለጉ እባክዎን ይደውሉ፡-

 • የጭንቀት ማዕከል (403) 266-4357

ለበለጠ መረጃ እባክዎን በኢሜል ይላኩ፡- chestermerecounselling@ciwa-online.com

የገንዘብ ድጋፍ የተደረገው በ፡

የስደተኛ ቤተሰቦች የምክር ድጋፍ (Chestermere)

ጋር በመተባበር፡-

የስደተኛ ቤተሰቦች የምክር ድጋፍ (Chestermere)